доц. д-р инж. Йоско Балабозов

доц. д-р инж. Йоско Балабозов

За мен Преподавател съм в катедра „Електрически апарати“ на Технически университет – София. Освен преподавателската дейност, активно участвам и в научно-изследователската дейност в университета, като част от колектива на няколко научни проекта. Интересите ми са в сферата на електромагнетизма, изследването на съществуващи и моделирането на нови конструкции на електромагнитни системи и поляризирани механизми, чрез използване…